Word grundkurs
5 x 3 lektions timmar 5-8 deltagare, pris: 1250:- inkl moms.
Startdatum: Ej fastställt


Microsoft Word 2016 är fjärde versionen av Word som har lanserats sedan Word 2003. Den första var Word 2007 och därefter Word 2010. De senare versionerna innehåller många praktiska, nya funktioner samt viktiga ändringar i användargränssnittet som ska förbättra åtkomsten till de många funktionerna i Word. Se till att du använder programmet fullt ut!

Intresseanmälan: Fyll i formuläret nedan