Vi skräddarsyr utbildningar efter Ert behov.

Har Ni ett speciellt behov av utbildning så kan vi arrangera detta genom vårt stora kontaktnät av erfarna kursledare inom många områden.

Som privatperson kan Du även utnyttja det statliga
RUT- avdraget för IT-tjänster!

Välkommen att ta kontakt med oss

Learn IT

031-980650

info@learnit.se